Press "Enter" to skip to content

Peapiiskopi üleskutse korjanduseks

Head vaimulikud, koguduste juhid ja esindajad!

Narva Aleksandri koguduse pankrott ja Aleksandri Suurkiriku müügiprotsess on pälvinud avalikkuses enneolematut tähelepanu. Seda loomulikult põhjusel, et pole sugugi tavaline, et pankrotti läheb üks kogudus ja pankrotivara hulgas on kirikuhooned ja kalmistud. Just nõnda on aga EELK Narva Aleksandri kogudusega juhtunud. Ma ei hakka enam analüüsima, miks on see kogudus just sellesse olukorda sattunud. Täna tuleb paluda Jumalalt jõudu ja õnnistust Narva kogukonna, eriti luterlaste edasi teenimiseks.

Pooleteist kuud tagasi saavutasin vestluses peaminister Taavi Rõivasega kokkuleppe, et võtame kiriku väljaostmise ühiselt Vabariigi Valitsuse ja EELK vastutuseks ja kanname osapooltena mõlemad 50% ostusummast. Ühiselt asusime selle eesmärgi saavutamise poole teele. Siseminister Hanno Pevkur ühes oma nõunike ja abilistega tegi ära suure töö läbirääkimistes võlausaldajatega ning mina omalt poolt kuulutasin välja korjanduse EELK poolse osaluse kogumiseks ning asusin läbirääkimistesse erinevate võimalike annetajate ja toetajatega. Eraldi tuli hakata tegelema ka küsimusega, mis saab edasi pärast kiriku ostu? Kuidas jätkata Narvas koguduse tegevusega ja luterlaste teenimisega?

Nagu viimaste päevade pressiteadetest on kõlanud, on Vabariigi Valitsus eraldanud piisavalt vahendeid selleks, et Narva Aleksandri Suurkirik pankrotivara hulgast välja osta. Selgelt on räägitud ka sellest, et 50% ostusummast kannab EELK. See on tõepoolest nõnda. Tänu siseministeeriumi poolsetele läbirääkimistele võlausaldajatega ja praost Tauno Toompuu abile on lisaks kirikuhoonele suudetud lisada ostusumma sisse terve pikk nimekiri kirikuga koos väljaostetavat vara, mis katab suures osas ära koguduse jumalateenistuslikuks eluks vajaliku mööbli ja tarvikud, mis olid kirikuhoones, samuti ajaloolise ja väärtusliku vallasvara. Ostusumma sisaldab ka kalmistuid, mis antakse üle omavalitsustele haldamiseks. Kõik see on saavutatud mitmete inimeste südamevalu ja tegutsemise tulemusena.

Loodetavalt juba enne jaanipäeva saame anda avalikult teada sellest, et ostutehing on toimunud ja Narva Aleksandri Suurkirik on pankrotivara hulgast välja ostetud. Kokkuleppel riigiga läheb kirikuhoone esialgu riigi omandisse, kuid üsna kohe sõlmitakse EELK ja riigi vastava struktuuriüksusega leping kirikuhoone kasutamiseks. Hiljemalt sügisel otsustatakse lõplikult kirikuhoone omandi küsimus. Kindel on igal juhul see, et hoone jääb sakraalhoonena jumalateenistuste ja ametitalituste läbiviimise kohaks, kuid lisanduvad ka üldkultuurilised funktsioonid ja avalik kasutus. Meie jaoks on peamine siiski see, et see kirik saab olema koguduse kasutuses. Kust tulevad järgnevatel aastatel investeeringud kiriku restaureerimise jätkamiseks või kuidas seda suurt kirikuhoonet ülal pidada, need on tulevikku suunatud küsimused, mida püüame lahendada koos riigiga ja Narva linnaga.

EELK kohustuseks on kanda ostusummast 187 500 eurot. Seda raha ei ole meie eelarves, ega ka kusagil reservides. Selleks kuulutasin välja korjanduse. Hetkeseisuga on korjandusest laekunud juba EELK eriarvele üle 41 000 euro. Loomulikult ei ole see summa piisav ostutehinguks, kuid läbirääkimised potentsiaalsete toetajate ja suurannetajatega lubavad loota, et ostutehingu sõlmimise hetkel suudab EELK oma lubaduse kiriku väljaostmiseks täita. Siiski, on 41 000 kogutud annetustena kiriku kontekstis ülisuur summa. Sellise summa kokku kogumine näitab inimeste muret ja hoolt Narva kui Eesti linna ning sealse luterliku kogukonna saatuse pärast. Olen nende annetuste eest ülimalt tänulik nii Jumalale kui annetajatele ning palun, et Jumal õnnistaks iga andjat ja eestpalvetajat!

Mis saab aga edasi? Narva Aleksandri kiriku väljaostmisega ei ole veel kogudus päästetud. Narva Aleksandri kogudus on endiselt pankrotis ja ülejäänud vara, sealhulgas koguduse kinnisvara on endiselt pankrotivarana müügis. Kogudus on ka pankrotihalduri juhtida. Õpetaja, juhatus ja nõukogu kogudust juhtida ei saa. Siiski toimuvad nii eesti-, vene- kui ka soomekeelsed jumalateenistused. Koguduse liikmed ei saa aga täita oma koguduseliikme kohustusi ega realiseerida oma õiguseid, sest kogudus on pankrotis ning aja küsimus on, millal Narva Aleksandri kogudus juriidilise isikuna ja usulise ühendusena likvideeritakse. Seda näeb ette seadus.

Minu ja kogu kirikuvalitsuse mure on vaimuliku teenimise jätkumine ja koguduseelu korraldamine ka pärast seda, kui pankrotimenetlus on lõppenud ja kogudus on likvideeritud. Selleks otsustas konsistoorium oma teisipäevasel istungil anda kogu Narva luterlik kogukond ja uue koguduse rajamise ettevalmistamine Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileedi hoole alla. Urmas Karileet on saanud erivolitused Narva linna uue luterliku koguduse rajamiseks, mis oleks uueks koduks pankroti tõttu likvideerimisele kuuluva Narva Aleksandri koguduse liikmetele. Lähikuudel seisavad ees arvukad läbirääkimised eesmärgiga asuda korraldama Narvas luterlaste kiriklikku teenimist. Tõenäoliselt saab jumalateenistusteks hakata taas kasutama Narva Aleksandri kirikus olevaid ruume ja seni, kuni muu Aleksandri koguduse vara on müümata, võib kasutada ka kokkuleppel pankrotihalduriga mõnda muud ruumi. Kindlasti saab Narva luterlik kogukond olema tulevikus jätkuvalt ka minu ja kirikuvalitsuse eritähelepanu all ning püüan ka omalt poolt aidata kaasa sealse kogukonna aktiivsusele ja kasvule.

Kogudus vajab aga igapäevaseks tegevuseks vahendeid. Sellega seoses pöördun nüüd eriliselt EELK koguduste poole, kes pole veel korjanduse või juhatuse otsusega määratud summade kaudu Narva kogudust toetanud. Palun, et asuksite annetama seekord Narva koguduse ülesehitamise toetuseks. Iga sent ja euro, mis nüüdsest Narva koguduse jaoks annetatakse ei lähe enam kirikuhoone väljaostmise katteks, vaid Narva koguduse sisulise ülesehitamise toetuseks. Sellest lähtuvalt, palun viia läbi korjandusi oma koguduste jumalateenistustel või korjanduskast Narva koguduse toetuseks. See korjandus Narva koguduse toetuseks on tähtajatu. See tähendab, et korjandusi saab läbi viia kogudusele sobivaimal ajal ja valmisoleku korral mitmeidki kordi. Narva koguduse aitamine ja eritähelepanu all olemine kestab esialgsete prognooside kohaselt vähemalt 2018. aasta lõpuni. Ise usun, et suudame uue koguduse Narvas asutada veel selle aasta lõpuks ning naasta sellega normaalse koguduseelu juurde, kuid kogudus peab alustama sisuliselt nullist. Vaja on luua vajalik elu- ja teenimiskeskkond koguduse õpetajale ning korraldada koguduse igapäevatööd. Endiselt on kõige lihtsam viis kasutada korjanduste ülekandmiseks EELK kodulehel olevat annetuskeskkonda Korjanduskarp, mis on endiselt avatud Narva, kuid ka muude kiriklike objektide ja tegevuste toetuse vastuvõtmiseks. Hoidkem endiselt nii Narva kui ka kogu meie kiriku tööd koguduste eestpalvetes.

Õnnistagu Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim kõiki meie kogudusi, nende vaimulikke, kaastöölisi ja liikmeid!

+Urmas Viilma, peapiiskop