Press "Enter" to skip to content

EELK Konsistoorium kutsub üles toetama Narva kogudust

NARVA UUE KOGUDUSE ASUTAMIST SAAB TOETADA ANNETUSTELEFONILE HELISTADES

22. juunil ostsid riik ja EELK Narva Aleksandri kiriku pankrotipesast välja. Narvas vaimuliku teenimise ning koguduseelu jätkumise tagamiseks otsustas kirikuvalitsus anda uue koguduse rajamise ettevalmistamine Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileedi hoole alla. Lisaks teenivad Narva kogudust Viru praostkonna vikaarõpetajad Oleg Sevastjanov (vene keelne töö) ja Vladimir Batuhtin (eesti, soome ja vene keelne töö, sh Sillamäel). Et aga loodav kogudus vajab oma igapäevaseks tegevuseks ka vahendeid, pöördub EELK Konsistoorium kõikide koguduste ja kristlaste poole palvega toetada Narva koguduse ülesehitamist omapoolse annetusega.

Uus kogudus peab alustama üsna algusest, kus ainsaks sissetulekuallikaks on asutajate liikmeannetus, mis laekub alles uuel aastal. Samas tuleb luua vajalik elu- ja teenimiskeskkond koguduse vaimulikele ning korraldada koguduse igapäevast teenimist eesti, soome ja vene keeles. Kuigi Narva Aleksandri kirik on välja ostetud, on selle kasutamine hetkel keelatud seoses Päästeameti ettekirjutustega. Nende ettekirjutuste täitmiseks ning kiriku kommunaalkulude katmiseks on loodav kogudus väga tänulik välise abi ja toetuse eest. Loodava koguduse jumalateenistused toimuvad Narva Eesti Majas, mis on pankrotivarana müügis ja kust tuleb sügisel välja kolida. Mahukatele ettevalmistustöödele vaatamata loodetakse uus kogudus Narvas asutada juba käesoleva aasta lõpuks.

Annetusi EELK Narva koguduse heaks on võimalik teha pangaülekandega Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arvelduskontole EE297700771001801320 (märksõna: „Narva kirik“) või helistades uuele annetustelefonile 900 9990. Sellele numbrile saab helistada Telia, Elisa ja Tele2 võrkudest. Iga tehtud kõnega toetate Narva kirikut ja kogudust 5 euroga.

Vaata ka annetuskeskkonda Korjanduskarp: www.eelk.ee/korjanduskarp/narva-kirik.

Õnnistagu Jumal iga annetajat ja eestpalvetajat!

 

Piiskop Einar Soone

EELK Konsistoorium