Press "Enter" to skip to content

Tänu annetajatele

Asutamisel oleva EELK Narva koguduse nimel ütlen edasi suure ja südamliku tänu kõikidele inimestele, kes Narva kiriku ja koguduse heaks on annetanud. Sellest paistab välja inimeste headus ja heldus, mille Looja on annetajate südamesse kinkinud. See on teinud võimalikuks sündiva Narva koguduse esimese eluperioodi kulude katmise, kui kogudusel veel muid laekumisi ei ole.

Narva Aleksandri kiriku torni taas avamiseks on vaja täita Päästeameti ettekirjutused ning taastada küte ja tehnosüsteemide toimine.
1. septembri seisuga on lisaks Narva Aleksandri kiriku väljaostmiseks läinud annetuse osale EELK Narva koguduse töö alustamiseks ja Aleksandri kiriku torniosa taas kasutusele võtmiseks annetatud kokku 46.874 eurot. See on väga suur summa ja väga ilus näide ligimesearmastusest ja  hoolimisest.

Jumal õnnistagu rohkelt igat annetajat ja tasugu heldesti kõige hea eest!

Urmas Karileet
Koguduseõpetaja